Producenci

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.
KOCIOŁ GAZOWY 2 FUNKCYJNY GB022 TERAZ TYLKO 3800zł BRUTTO

eRaty Santander Consumer Bank

Regulamin sklepu

1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem e-supernowa.pl, prowadzony jest przez firmę Supernowa Tomasz Piekarski z siedzibą w Jeleniej Górze na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  nr 000591394/2014 dokonanego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. REGON: 022391957 NIP: 6112562686
 2. Istnieje możliwość zarejestrowania się na stronie sklepu internetowego, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta Użytkownika.


§2 Oferta

 1. Sklep internetowy e-supernowa.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 2. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Na wszystkie Towary wystawiane są faktury VAT lub paragon.
 4. Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe (wykluczając oferty wyraźnie oznaczone jako wyprzedaż)


§3 Zamówienia

 1. Zamówienie towarów odbywa się poprzez:
  a. dodanie wybranego towaru do „koszyka”
  c. przeprowadzenie procesu realizacji zamówienia, wypełniając formularz zamówienia
 2. Proces zamówienia kończy się wysłaniem, na wskazany przez zamawiającego w formularzu adres poczty elektronicznej, wiadomości z potwierdzeniem zamówienia i numerem zamówienia.
 3. Zamówienia realizowane są jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez e-supernowa.pl danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późniejszymi zmianami), a także na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 02.144.1204 z późniejszymi zmianami). Szersze informacje dotyczące danych gromadzonych na stronie dostępne w Polityce prywatności
 5. W przypadku braku dostępności zamawianego towaru przekazywana jest informacja odnośnie przewidywanego terminu dostawy (e-mail, telefon).
 6. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają potwierdzenia w formie pisemnej (drogą elektroniczną).


§4 Płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w jedne z następujących sposobów:
  - zwykłym przelewem bez dodatkowej prowizji,  lub przelewem24 z dodatkową 2% prowizją
  - kurierowi przy odbiorze przesyłki (opcja za pobraniem) naliczana dodatkowa prowizja 
  - osobiście przy odbiorze przesyłki
  - w ratach za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.
 2. Przelewy należy realizować na konto 15 1090 1926 0000 0001 2330 2869 Bank Zachodni WBK S.A.
 3. e-supernowa.pl oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.


§ 5 Transport i Dostawa

 1. Dostawa zakupionego towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Geis, Schenker, względnie transportem własnym
 2. Odbiorcą przesyłek kurierskich jest osoba ustalona, przy zakupie przez Kupującego i wskazana, na tej podstawie, w dokumencie przewozowym.
 3. Na czas realizacji składa się czas przygotowania zamówienia i przeciętny czas dostawy.
 4. Przygotowanie zamówienia w większości przypadków to czas 2 – 3 dni roboczych.
 5. Deklarowany czas dostawy, przez Przewoźnika, wynosi 24 – 48 h roboczych od momentu nadania przesyłki.


§ 6 Odbiór towaru i reklamacje

 1. Odbiorca ma obowiązek sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności osoby dostarczającej (Kurier) i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki i/lub ewentualnych braków ilościowych dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Przewoźnika - sporządzić protokół w tym zakresie
 2. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia pisemnego w formie elektronicznej lub w formie tradycyjnej. Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące zamówienia, numer faktury, wszelkie potrzebne dokumenty oraz ewentualne zdjęcia obrazujące przedmiot reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji transportowej (uszkodzenia) i ilościowej przesyłek kurierskich i pocztowych należy do zgłoszenia dołączyć protokół szkody, sporządzony w chwili dostawy i na obowiązującym druku Przewoźnika, potwierdzony przez Odbiorcę i Kuriera. Protokół przesłać należy w czytelnej formie (skan lub zdjęcie) najszybciej jak to możliwe, najlepiej do 2 dni roboczych od sporządzenia.
 4. Okres udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację wynosi do 14 dni od daty jej zgłoszenia w dniu roboczym (wraz z wymaganymi dokumentami). Reklamacje, w miarę możliwości, załatwiane są w najkrótszym możliwym terminie (bez zbędnej zwłoki).
 5. W przypadku reklamacji polegających na konieczności wymiany części-elementów reklamowanego towaru i ewentualnego, okresowego braku tych części w magazynie - Kupujący zostanie poinformowany o wydłużonym okresie jej załatwienia w terminie określonym w poprzednim punkcie.


§ 7 Zwrot towaru

 1. Konsument, który złożył zamówienie w sklepie e-supernowa.pl, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Produkt zwracany powinien być w stanie niezmienionym. Za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Konsument ponosi odpowiedzialność.
 3. Zwracany towar Kupujący dostarcza we własnym zakresie i na własny koszt wraz z dokumentem zakupu, na adres Supernowa Grunwaldzka 31 58-506 Jelenia Góra
 4. W przypadku zwrotu towaru zgodnie z Regulaminem i nie uszkodzonego w transporcie, Sklep dokona zwrotu należności za towar, oraz najniższy koszt wysyłki określony dla tego produktu, na wskazane konto - jeżeli należność została wcześniej, przez Kupującego, zapłacona.
 5. Zastrzegamy, że nie przyjmujemy przesyłek (towaru) odsyłanych nam za pobraniem lub na koszt Sklepu – o ile nie zostało to wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez Sklep pisemnie.

 

§ 8 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1.      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.
 2.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4.      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6.      W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 8.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.